Фирмен профил

Фирма Елит - П“ ЕООД.

 Дружеството е основано през 2003 година в град Пловдив. От създаването до настоящия момент основната дейност на предприятието е производството - преработка, пакетаж на ядки и дистрибуция. Фирмата реализира готовата продукция основно на вътрешния пазар. В последните години се увеличават запитванията и реализираните количествата за износ, основно от страни от Европейския съюз и по специално Румъния и Гърция. За по-малки производители от региона фирмата извършва и услуги под формата на пакетиране на произведени от тях ядки и сушени плодове.  Седалището и самата производствената база на Елит - П“ ЕООД се намират в собствен имот в административния център на Южен централен район, гр. Пловдив.

Предлагани продукти или услуги

Фирма „Елит - П“ ЕООД предлага широка гама от ядки и сушени плодове.Асортиментът е разделен на различни грамажи и разфасовки.

Пазарни възможности и стратегия

Сегашните производствени възможности на предприятието позволяват да се произвеждат и пакетират над 4000 тона годишно ядки.

Продуктите на фирмата заемат все по-голяма част от пазарния дял на търговията с ядки и сушени плодове.

Плановете за развитие на Елит - П“ ЕООД чрез увеличаване на производствения капацитет  и диверсификация на производството, са изцяло продиктувани от съществуващите пазарни ниши и тенденциите за развитие на пазара. Според актуални проучвания търсенето на качествени продукти от преработка на ядки нараства през последните години поради по-голямото им приложение в хранително-вкусовата промишленост.

От друга страна Централна Южна България е регион с благоприятни климатични и почвени характеристики за производство на голяма част от необходимите за производството суровини и на първо място на слънчоглед и бадем. Тоест Елит - П“ ЕООД планира да се възползва максимално от наличието на пазарна ниша, суровинна база  и натрупания опит в преработката на ядки. 

 

Отскоро фирмата е част от холдинга „Пенелопа Груп",  което е гаранция за постигане на високите ни цели.


Facebook

Instagram

A post shared by ELiT nuts (@elitp_nuts) on